Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Időrendben2017

Budapest környezeti állapotértékelése 2017

Környezeti állapotértékelés 2017 Budapest

A Fővárosi Önkormányzat, törvényi kötelezettségének megfelelően évről-évre elvégzi Budapest környezeti állapotértékelését, amely a környezeti elemekre vonatkozó, tényeken alapuló adatok összegyűjtésével, hosszabb távon nyomon követhető tendenciák felvázolásával igyekszik megállapításokat tenni. Az állapotértékelés a lakosság és a döntéshozók tájékoztatásán kívül ellátja Budapest Környezeti Programjának megvalósításának nyomon követését és megalapozza a következő környezeti program felülvizsgálatát. Az állapotértékelés folyamatosan csiszolt módszertanának, szakmai alaposságának köszönhetően már egy elismert, gyakran hivatkozott, mértékadó forrásként jelenik meg.

Bővebben

Budapest Környezeti Programja 2017-2021

Stratégiák, programok 2017 Budapest

Budapest Környezeti Programja célja a budapesti környezet védelme, állapotának javítása, valamint mindezzel összhangban a fővárosi fejlesztések környezeti szempontú megalapozottságának elősegítése. A Program meghatározza az elérni kívánt környezetvédelmi célállapotokat, azok elérése érdekében összefoglalja a teendő főbb intézkedéseket, különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint azok megvalósításának ütemezését. 1259/2017. (08.30.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben

Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója – Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója

Stratégiák, programok 2017 Budapest

A koncepció átfogó, rendszer-szemléletű kísérlet arra, hogy összefoglalja a zöldinfrastruktúrával kapcsolatosan felmerülő kormányzati, térségi, fővárosi, kerületi és társadalmi feladatokat, továbbá mérleget vonjon az elmúlt 10–15 év városfejlesztési történéseiből. A dokumentum Budapest zöldinfrastruktúráját érintő helyzetelemzése után hosszú távú koncepcionális célokat fogalmaz meg a zöldinfrastruktúra védelme, és fejlesztése, valamint a zöldfelület-gazdálkodás témakörében. 1255/2017.(VIII.30.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben

Rákos-patak és környezetének revitalizációja – Megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv

Tanulmányterv 2017 Budapest: XIII. ker., XIV. ker., X. ker., XVII. ker.

A megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv célja a kerékpárút fejlesztésén túl a patak és környezetére vonatkozó revitalizáció megtervezése. Nagy hangsúlyt fektet a patakpart élhetőségének javítására, a sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is és kiemelt figyelmet szentel a természetvédelmi és vízgazdálkodási kérdésekre, melyek hosszú távon meghatározzák a patak jövőjét. Ezenkívül a terv alapvető célja, hogy előkészítse a 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszakban, a patak környezetének fejlesztése, megújítása érdekében beadandó pályázatokat, amelyek komplex módon, több önkormányzat együttműködése által valósulnának meg. Az elkészült tanulmánytervnek megfelelően hamarosan megvalósul egy kerékpárút („ökoturisztikai folyosó”), ami katalizátora lehet a később revitalizációs, rekreációs fejlesztéseknek. 1024/2017.(06.21.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben