Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Üdvözöljük!

Gyorsan változó világunkban a hagyományos, bevált értékek továbbvitele, és ezzel párhuzamosan a folyamatos fejlődés, megújulás képessége egyaránt nélkülözhetetlen.

Cégünk, 1997 tavaszán, az ország második legnagyobb településtervező cégekéntként jött létre, jelenleg az ország legnagyobb komplex településtervezéssel foglalkozó cége. Munkatársaink legnagyobb része korábban a BUVÁTI Rt. munkatársa volt, így a társaság viszonylag hosszú szakmai múltra tekinthet vissza. Ennek köszönhetően az átlagosnál magasabb szinten tudja biztosítani azt az összeszokott, ütőképes, komplex csapatmunkát, egyúttal azt a szakmai-szellemi műhelyt, amely a régi, nagy állami tervezővállalatok tömeges felbomlását, szétesését követően annyira hiányzik a szakma gyakorlói számára.

Cégünk négy fő erőssége ennek megfelelően:

Albrecht Ute
ügyvezető

Hogyan működünk?

A BFVT Kft. 1997-ben 45 millió Ft törzstőkével került megalapításra, 2012. október 3-tól a Budapest Főváros Önkormányzata a 100%-os tulajdonosa.

A társaság szervezeti felépítése a hatékony szakmai tevékenység és a gazdaságos működés követelményeihez igazodik. Ennek megfelelően a cég hat, szakmai profilok szerint szervezett irodából áll, amelyek munkatársaiból az egyes feladatok igényrendszere szerint állnak fel az egyes munkákat végző tervező csoportok, a Megbízóval elsődlegesen kapcsolatot tartó irányító tervező által az adott feladat megoldásához szükséges összetételben megszervezve, hogy így az egyes munkatársak, tervezők képességeik, tudásuk, egyéni profiljuk legjavát nyújthassák, optimális csapatmunka keretében.

Ez a felállás lehetővé teszi, hogy saját munkatársainkból szervezhessük a leggyakrabban jelentkező feladatokhoz szükséges csoportokat - a módszertani és tudományos jellegű kutatásoktól, valamint a regionális tervezéstől, a településtervezés különféle műfajain keresztül az átfogó és részletes koncepció- és építészeti tervezésig -, ide értve a különféle csatlakozó szakterületek szakértőit, a műszaki jellegű szakágakon túlmenően a társadalmi-demográfiai, településgazdálkodási, a környezeti tervezés, a városmenedzsment és a térinformatika terén is.

A sokrétű munka során ugyanakkor gyakran szükséges speciális feladatok esetén szívesen vesszük igénybe más cégek kiváló szakértőinek segítségét, és jól szervezetten működünk együtt más tervezőcégekkel is.

Közérdekű adatok

Hogyan újitjuk meg a tudást?

A cég humán erőforrásait a magas szintű képzettség jellemzi. A magas színvonalú tudás és a megújulási képesség fenntartása érdekében a társaság rendszeresen alkalmaz pályakezdő diplomásokat, és a gyakorlatban megszerezhető ismereteken, tapasztalatokon túlmenően támogatja munkatársait a különféle posztgraduális továbbképzési formákban való részvétel tekintetében.
A felhalmozott, mindig megújuló elméleti és gyakorlati ismeretek hasznosulnak több munkatársunk különféle egyetemeken és főiskolákon végzett rendszeres előadói, oktatói tevékenységében.

A társaság nagy súlyt fektet a szakmai közéletben való részvételre, tervezőink jelentős része tagja különféle szakmai-társadalmi szervezetnek, mint például a Magyar Urbanisztikai Társaságnak, a Közlekedéstudományi Egyesületnek, vagy a Magyar Táj- és Kertépítészek Szövetségének.

Természetesen minden tervezőnk tagja a szakmája szerinti Kamarának.