Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Településtervezési Iroda

Munkáink

Kreativitás és precizitás!

A Településtervezési Iroda fő profilja a sokszínű településtervezési feladatok ellátása. Ennek keretében a települések teljes közigazgatási területére és azok részterületeire egyaránt készítünk településszerkezeti és szabályozási terveket, helyi építési szabályzatokat.
Igény esetén már a településrendezési tervek előkészítő szakaszában is részt veszünk, közreműködünk az építési törvényben előírt településfejlesztési koncepció, ill. integrált városfejlesztési stratégia (IVS) kidolgozásában.
Építész szakembereink számos kiegészítő (pl. városgazdasági-, ingatlan értékbecslői-, műemléki szakmérnöki, stb.) végzettséggel rendelkeznek, így vállalkozunk a tervek előkészítését, megalapozását segítő területalkalmassági, területérzékenységi elemzésekre és beépíthetőségi vizsgálatokra. Része tevékenységünknek továbbá az önkormányzatok, gazdasági társaságok beruházási szándékainak szakmai orientálását szolgáló terület- és ingatlanhasznosítási tanulmányok készítése.

A településrendezési tervek szemléltetésére gyakran alkalmazunk látványterveket, beépítési-építészeti vázlatterveket, igény szerint korszerű számítógépes, vagy egyéb kreatív grafikai eszközökkel.
Közreműködünk terveink társadalmi egyeztetésében, folyamatos konzultációval segítjük karbantartásukat, aktualizálásukat, figyelemmel kísérjük a projektek megvalósítását.
A településtervezés mellett végzünk magasépítési tervezést is, elsősorban építészeti tanulmánytervek és építési engedélyezési tervek keretében.
Fentieken túl munkatársaink részt vesznek tervpályázatokon, vezető tervezőink pedig külső konzulensként segítik a szakoktatási intézmények munkáját.

Munkatársaink

  • András István vezető tervező, irodavezető 318-1050
  • Balla Mariann csoportvezető 328-0488
  • Teremy Viktória csoportvezető 557-5572