Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest III. kerület, Lajos utca - Perc utca - Fényes Adolf utca - Timár utca által határolt terület városrendezési tanulmányterve

Tanulmányterv 2008 Budapest III. kerület

Budapest III. kerület területén elhelyezkedő tervezési területen az egykori tradicionális Goldberger Textílgyár megmaradt gazdasági épületei, és az elmúlt közel 200 évben az ezt kiegészítő egyéb gazdasági, kiskereskedelmi és lakó funkciójú épületek találhatóak.
A tanulmányterv azzal a céllal készült, hogy a terület elaprózott tulajdoni telekhányadaival rendelkező tulajdonosok fejlesztési szándékait is figyelembe véve az egész tömbre vonatkozóan vizsgálja meg a fejlesztési lehetőségeket és adjon javaslatot a még jelenleg is döntően gazdasági - kereskedelmi terület távlati átalakulásának, szerkezeti változásainak rendezésére, beépítésére.

A konkrét javaslat(ok) kidolgozása során több olyan tényezőt kellett szem előtt tartani, amely alapjában befolyásolták a tervezési lehetőségeket. Többek között figyelembe kellett venni a terület déli részén feltételezhetően hosszútávon megmaradó lakóépületeket, a két műemléki épületet, a fejlesztési szándékokat, az elaprózott tulajdoni hányadokat, a tulajdonosok érdekütközéseit, meglévő telekhatárokat és épületállományt, a határoló közterületek és épületállomány jellemzőit.
A programjavaslat több változatban került kidolgozásra.

Mindegyik változat közös jellemzője, hogy egy 8,0 m széles közterület szeli át a terület középső telkét, mely leválasztja a tervezés időpontjában fejlesztésbe bekapcsolható és nem kapcsolható területrészeket és egyben fel is lazítja a sűrű beépítésű tömböt. A terület alapvető beépítési korlátja a telek túlzott beépítési mértéke, emiatt újabb alapterület beépítésére nincs mód, csupán a már meglévő épületek átalakítására, ill. a szintterületek növelésére van lehetőség alapesetben. Bármilyen egyéb eltérő új épületegyüttes elrendezés, létesítés csak a meglévő épület, épületek bontása után lehetséges.
A változatok a javasolt építési övezeti besorolásnak megfelelően elsősorban iroda, kisebb léptékben kereskedelmi, szolgáltatói funkciók elhelyezhetőségére adnak javaslatot, de lehetőség biztosított lakások kialakítására is.

A tervezett irodai funkciójú épületegyüttest jellemzően F+5, F+6 szintmagassággal javasolt kialakítani a változatoknak megfelelő többféle területi lehatárolással, elrendezéssel. Az épületek déli irányban illeszkedve a szomszédos, hosszútávon feltételezhetően megmaradó épülethez, F+2 szintes magasságra alacsonyodnak. Az alacsonyabb épületrészeken, ill. a létesülő mélygarázs felett a felszínen tetőkert kialakítása javasolt. Az irodaépület mellett teljes értékű zöldfelület kialakítására is van lehetőség.

Településrendezés

Albrecht Ute irányító tervező

Közmű

Halász Adrienn
Pető László

Közlekedés

Zöldfelület és Környezetvédelem

Pogány Aurél

Térképek, tervek