Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest környezeti állapotértékelése 2013

Környezeti állapotértékelés 2013 Budapest

2013: http://budapest.hu/Documents/FKAE_2013.pdf

Környezettervezés

Pogány Aurél

Közmű

Román Péter