Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest környezeti állapotértékelése 2014

Környezeti állapotértékelés 2014 Budapest

2014: http://budapest.hu/Documents/Bp%20K%c3%b6rnyezeti%20%c3%81llapot%c3%a9rt%c3%a9kel%c3%a9se%202014.pdf

Környezettervezés

Pogány Aurél

Közlekedés

Közmű

Román Péter
Horváth Adrienn