Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest környezeti állapotértékelése 2016

Környezeti állapotértékelés 2016 Budapest

2016: http://budapest.hu/Documents/Bp%20K%C3%B6rnyezeti%20%C3%81llapot%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9se%202016.pdf

Környezettervezés

Pogány Aurél

Közlekedés

Közmű

Horváth Adrienn