Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest környezeti állapotértékelése 2017

Környezeti állapotértékelés 2017 Budapest

2017: http://budapest.hu/Documents/Bp_k%C3%B6rnyezeti_%C3%A1llapot%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s_2017.pdf

Környezettervezés

Pogány Aurél
Szőke Balázs

Közlekedés