Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest XIII. kerület, Béke utca - Országbíró utca - Üteg utca - Petneházy utca által határolt terület kerületi szabályozási terve

Helyi építési szabályzat 2009 Budapest XIII. kerület

A Kerületi Szabályozási Terv készítését egy FSZKT módosítási hatástanulmány (L7-es keretövezetből I jelű intézményi keretövezeti átsorolással) előzte meg, amely az előzetesen kidolgozott és a megbízó, ill. a kerületi Önkormányzat által elfogadott tervezési program alapján készült el.

A vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a terület alulhasznosított, funkcionálisan a Béke tér környékén kialakult kerületközpont részét kellene képeznie. A rendezés célja a területet alkalmassá tenni a városszerkezeti helyzetének megfelelő funkciók befogadására.

A meglévő beépítésből a Béke utcai lakóépület és a vízmű gépház megmaradása várható hosszú távon. A többi területen új beépítésekre tettünk javaslatot, amelyek parkolási igényeit elsősorban az épületek alatt, mélygarázsban lehet megoldani.

A tömb Petneházy utca menti szakaszán javasolt a lakófunkció megtartása és annak kiegészítése. A megmaradó F+3 szintes lakóház vonatkozásában emeletráépítésre tettünk javaslatot, így mintegy 10 új lakás alakítható ki. Az épület mögötti - jelenleg is parkolásra használt - területen megoldható a lakásokhoz kapcsolódó parkolóhelyek telken belüli kialakítása.

A szomszédos, a vizsgálat időpontjában gazdasági célú telek megnövelt területén lakóház építése javasolt, a földszinti területek egy részén üzletek létesítésével. A közterületi telekhatártól az épület földszinti részét 5,0 m-el, az emeleti szinteket min. 10,0 m-rel javasolt hátrahúzni a tömbbelső irányába. Az Országbíró utca felé eső telekrész közhasználat céljára átadott területrésszé válik, egy belső, közcélú zöldfelület kialakítása érdekében. Az épületek F+5, részben F+6, F+7 szintesek, a földszintes épületrészek tetején tetőkert létesítése javasolt.

Az Országbíró utca mentén az intézményi funkció megtartása célszerű, ahol elsősorban a szomszédos lakótelephez, illetve a kerületközponthoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények helyezhetők el. A területsávra jellemző alacsony építménymagasságú, egységes épületegyüttesben a földszinti részeken kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek, az emeleti szinteken irodák alakíthatók ki. A közforgalmú funkciók teraszai a belső közcélú zöldfelülethez és az Országbíró utcához egyaránt kapcsolhatók. A létesítmény igényes közösségi helyszínt adhat a környező lakosság számára.

A Béke téri sarkon magasabb, F+5-6 szintes beépítés javasolt, ahol a központi elhelyezkedés miatt távlatban elképzelhető az irodafejlesztés. A Béke utcához kapcsolódóan itt is javasoljuk egy közhasználatú sáv kialakítását, amin keresztül a belső közcélú zöldfelületek jól elérhetők, a tömbbelső védelme érdekében az épületek zártabb térfalat alkotnak.

Településrendezés

Albrecht Ute irányító tervező

Közmű

Fleck Györgyné
Pető László

Régészet

Budapesti Történeti Múzeum altervező

Közlekedés

Zöldfelület és Környezetvédelem

Térképek, tervek