Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest XIII. kerület, Váci út - Révész utca - Visegrádi út - Véső utca által határolt terület kerületi szabályozási terv

Helyi építési szabályzat 2008 Budapest XIII. kerület


A tervkészítés célja az intenzíven fejlődő, átalakuló Váci út városképi megjelenésébe szervesen illeszkedni tudó, Váci út - Révész utca menti intézményi keretövezetű telek beépítési feltételeinek meghatározása volt az itt jelentkező irodafejlesztési szándékokat szem előtt tartva.

A környezetalakítási javaslat az I-XIII-V jelű építési övezet területére egy konkrét fejlesztési programot vett alapul, míg a tömb többi részén - határozott program hiányában - egy távlati, lehetséges képet vázol fel.  A jelenlegi épületek közül csak a várhatóan hosszútávon megmaradó lakóépületeket vettük számításba; meglévő, megmaradó beépítésként.

A Váci út mentén a lakóépületek közé ékelődő, hátraléptetett üzlet esetében egy lehetséges emeletráépítéses bővítést tüntettünk fel, az épületnek így megmarad a Váci út menti épületsort tagoló szerepe. A kialakuló F+1 szintes épületben kereskedelmi, vendéglátó funkció kaphat helyet.

Az egykori óvoda, majd művelődési központ telkére vonatkozóan az önkormányzat, mint tulajdonos a tervezés időpontjában nem rendelkezett konkrét fejlesztési szándékkal. A használaton kívüli épület helyenként már avulás jeleit mutatja, az épület bontása javasolt. Helyére idősek otthona (esetleg óvoda, bölcsőde) kerülhet a tervezői javaslat szerint, mivel a kerületben igény van ezekre a funkciókra. A felvázolt épület F+3 szintes, 90 férőhelyes, így megfelelően illeszthető a meglévő lakóépületek közé.

Az I-XIII-V jelű építési övezetbe sorolt telken - a vizsgálat időpontjában az ott lévő autószalon és kiszolgáló egységeinek épületei helyére - irodaház építése javasolt. Az irodaépület "L" alakban a Visegrádi - Révész - Váci út mentén foglal helyet többnyire F+6 szintes magasságban. A Visegrádi utca felőli szárnya F+4 emeletes magasságával illeszkedik a szomszédos lakóépülethez. A Révész utca menti telekhatáron az épületet tagoltan kívánatos kialakítani a szomszédos szabadonálló, úszótelkes lakótelepi beépítéshez való minél jobb illeszkedés érdekében. A javasolt épület ennek megfelelően a Révész utca mentén fésűs rendszerű tagolást kapott. Az így kialakult homlokzat előtti telekterületet javasolt közhasználatra átadni, ahol a jelenleginél jóval szélesebb és kellemesebb gyalogosfelület jöhet létre, az épülettagolással kialakuló kapcsolódó zöldfelületekkel.

Településrendezés

Albrecht Ute irányító tervező
Koponyás Katalin
Cseh András

Közmű

Fleck Györgyné
Román Péter
Pető László

Régészet

Budapesti Történeti Múzeum altervező

Közlekedés

Babos Eszter

Zöldfelület és Környezetvédelem

Dr. Nagy Katalin

Térképek, tervek