Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest, XIX. kerület Templom tér Téralakítási és Kertépítészeti Kiviteli Terve

Építési engedélyezési terv 2004 - 2005 Budapest XIX. kerület

A Templom tér rehabilitációja egy Európai Úniós támogatási lehetőség kapcsán kapott aktualitást. A terv a Kispesti Önkormányzat Főépítészi Irodájának megbízásából készült és a tervezés elkészülte után a megújult tér átadására 2006. decemberében került sor. A tér rekonstrukciója időszerű volt és már hosszú idő óta szerepelt a kerület tervei között, hiszen rendezetlen állapota méltatlan volt a városrész főteréhez. A meglévő zöldfelületek nem alkottak rendszert, a burkolatok és a padok korszerűtlenek és rossz állapotúak voltak.

A térrendezési javaslat kidolgozásánál alapvető szempont volt a meglévő hangsúlyos és értékes szerkezeti elemek figyelembevétele, melyek az új téralakítási rendszerben szintén markáns elemként jelennek meg. A fő gyalogos közlekedési irányok kijelölése a gyalogos közlekedési igények és szerkezeti felépítés összhangjára épül.

Hangsúlyos szerkezeti elemként említhetjük a térre nyíló két templomot, az Ady Endre út túloldalán található katolikus templomot és a teret kettészelő koros ostorfa fasort.

A hangsúlyos központi teresedés súlypontját vízarchitektúra teszi változatosabbá. Innen indulnak ki a fő közlekedési irányok a három templom, a tervezett idősek otthona, a villamosmegálló, a játszótér és a Fő utca irányába. A tér burkolata kazettás rendszerű, raszter csíkokkal, melyek még hangsúlyosabbá teszik a közlekedési irányokat. A burkolatkazettákban andezit kiskockakő, a raszterekben, gyalogutakon téglatónusú burkolólap vezeti a járókelőket. A központi teresedés kör-alakja a tér környező területén, burkolati minta formájában tovább gyűrűzik, a sugárirányú rasztercsíkokat íves raszterek keresztezik. A burkolatok mintája a tér megújuló formavilágát tükrözi. A téren változatos formájú, kiemelt szegélyű növénykazetták és a főbb közlekedési irányokat kísérő fasorok képezik a zöldfelületet. Változatos növényfajok kerültek alkalmazásra, melyek különböző formáikkal és színvilágukkal szintén szerves részét képezik a szerkezeti kompozíciónak. A fasorok vonalas zöldfelületi elemekként kihangsúlyozzák a főbb szerkezeti vonalakat. A teret kettészelő idős ostorfa fasor megtartásra került, így a fasor és a központi térről induló sétány együttese rávezeti a tekintetet és vizuális kapcsolatot teremt a főút túloldalán található templommal. Egy szoborplasztika zárja a tengelyt.

Az Elmű trafóháza esztétikai szempontból kedvezőtlen látványt nyújtott, így a közelében takaró jellegű cserje telepítés került a tervbe.

Annak érdekében, hogy a tervezett játszótér szervesen illeszkedjen az új térstruktúrába, apróbb változtatásokra volt szükség a területre korábban készült terveben, így az íves rendszerbe illeszkedve a központi teresedésről is megközelíthetővé vált az új, modern játékokkal felszerelt játszótér.

A tér hangulatához és színvilágához illeszkedő új padok is elhelyezésre kerültek a téren, melyek pihenési lehetőséget kínálnak az arra járóknak.

A tér átalakítása forgalomtechnikai szempontból is változtatásokat kívánt. A teret kettészelő Fő utca gépjárműforgalma megszüntetésre került és gyalogos úttá minősült.

Tervező

Demeter Anna

Térképek, tervek