Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest, XXI. ker., a Galvani úti Duna-híd tervezett pesti csatlakozó úthálózatának felülvizsgálata

Tanulmányterv 2002 Budapest XXI. kerület

A Nagy Lajos király úti körút olyan hálózati elem, amely kerületi- és mellékközponti térségeket köt össze, továbbá tömegközlekedési (kötöttpályás közlekedés, 3-as villamos) és közúti jelentősége is van, mivel az M3 és az M5 autópályák bevezető szakaszaival teremt kapcsolatot. A Hungária gyűrűn kívül az M0 keleti szektorának megépüléséig az egyetlen összefüggő nyomvonal.
Ez a körút továbbá kiépült és továbbépíthető útszakaszokkal és csomópontokkal rendelkezik, amelyek jelentősebb területbiztosítás nélkül fejleszthetővé teszik azt.
A körút déli szakaszán jelenleg, a tervezett Galvani úti Duna-hídhoz önálló nyomvonal nem vezet.
A Galvani úti Duna-híd megtervezett pesti úthálózati kapcsolata nem eléggé hatékony, mivel a nyomvonal a Körvasút menti körúthoz csatlakozik, nem pedig egy önálló körúthoz.
A tervezési munkában a Szegedi úti felüljáró, a Nagy Lajos király útja nyomvonal továbbvitelével a Galvani úti Duna híd pesti csatlakozó úthálózatát vizsgáltuk meg azzal a célkitűzéssel, hogy a híd forgalmai önálló körúton haladjanak.
A nyomvonal közvetlenül metszi a Ferencvárosi pályaudvar területét, elősegítve a Duna- hídi kapcsolattal a környező területek átalakulását.
Az egyeztetéseket követően a nyomvonal bekerült a Településszerkezeti tervbe.

1. változat
A Duna-híd - Soroksári út közötti szakasz
A 2x2 sávos mederhídból egy-egy sáv le- illetve felágazik a Duna-part melletti területre. Így, azon túl, hogy a parti sáv két útja a Hídépítő út és a Beöthy utca forgalmai minden irányú jó kapacitású kapcsolatot nyernek, mód kinálkozik a Soroksári út felett körforgalom kialakításra.

A Soroksári út - Külső Mester utca közötti szakasz
A körforgalmú csomópontból fel és lehajtórámpa érkezik a Kén utcába, a Gubacsi úti csomópont felbővül.

A Külső Mester utca - Táblás utca közötti szakasz
Ebben a változatban a tervezett út a Ferencvárosi pályaudvar alatt halad át egy keretalagútban. A Külső Mester utca új körút kereszteződésnél süllyesztve, szintbeni jelzőlámpás csomópont létesül.

A Kén utca felöl haladva, egy 20 méteres szakaszon feladott MÁV területen halad az út. A következő 200 méteren 34 vágány alatt halad át az út U keretben. Az új nyugati és a keleti rendező-pályaudvar között 70 méter szélességben szabad rézsűkialakítással süllyesztett pályát terveztünk. A keleti rendező pályaudvar alatt 115 méter hosszban halad át a tervezett keretalagút, az új keleti rendező 22 vágánya alatt. Az Ecseri út felöli oldalon újabb 55 méter felszabaduló területsáv található. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy a Külső Mester utcai csomópont szintbeni kialakítása lehetséges, ahol minden irányba megengedett a kanyarodás. Az alagút 2x2 sávos, szintén 3,5 méteres sávokkal és egy 4 méteres elválasztó sávval. A Táblás utcai csomópont is egy szintbeni csomópont.

2. változat
A Duna-híd - Soroksári út közötti szakasz
Az út 2x2 sávos, középen egy elválasztó sávval a Hídépítő utcáig. A sávok szélessége 3,5 méter mindenhol, míg az elválasztó sáv szélessége 4 méter.
A Hídépítő utcai csomópont 111,00 magasságban található. A csomópont előtt a Duna-híd felöli irányból, kialakul egy jobbra kis ívben elkanyarodó sáv. A csomópont után az út 2x3 sávra bővül egészen a Soroksári útig. Így a Duna melletti sávból is meg vannak a kapcsolatok. A Hídépítő utcán mindkét irányban 2x1 sávos 150 méteres rámpa épül. Mindkét irányból csak jobbra kis ívben lehet elkanyarodni. A Hídépítő utcát egy szintén 2x1 sávos út köti össze a Beöthy utcával, mely a tervezett út alatt halad át. Ez az elhúzás a szintbeni Hídépítő utca kiváltása a Beöthy utcára.
A körút alatt halad át a MÁV Kelebiai vonala és a Soroksári HÉV. Az előbbi felett 114,30 az utóbbi felett 113,00 méter magasságban halad át a körút.

A Soroksári út - Külső Mester utca közötti szakasz
A körút külön kapcsolat nélkül 2x2 sávon halad át a Soroksári út felett. A Soroksári út jelenleg 3x3 sávos mely nem változik, csak a csomópontban alakulnak ki a balra nagy ívben kanyarodó sávok.

A Gubacsi út - Kén utcai csomópont egy kibővített szintbeni csomópont, ahol minden irányba való mozgás megengedett, ezért a csomópontnál minden irányból kialakulnak a balra nagy ívben kanyarodó sávok, továbbá a Kén utcában a jobbra kis ívben kanyarodó sávok is.
A Gubacsi úton haladó 30-as villamos megállója átkerülne a csomópont északi oldalára. Az Illatos útnak szintén szintbeni csomópontja van mind a Gubacsi úttal, mind a Soroksári úttal. Az Illatos út Soroksári út felöli szakasza kibővülne négy sávosra, mely jelenleg csak három sávos. A Gubacsi útnál a csomópont marad gyakorlatilag változatlan, kivéve egy balra nagy ívben kialakuló sávot. A Soroksári útnál minden irányba lehet kanyarodni.

A Külső Mester utca - Táblás utca közötti szakasz
A tervezett út átvezetése a Ferencvárosi pályaudvaron hídon történik2x2 sávban. A sávok szélessége szintén 3,5 méter. A Külső Mester utcánál különszintű csomópont létesül. A híd hossza 335 méter, a Ferencváros keleti rendező-pályaudvar területéből 125 méter szélességű sáv hasznosítható más célra. Az egy gurítódombos rendező, ahol a 20+36 vágány áthidalása 11 közbenső pillérrel történik 123,00 magasságban.

Tervező

Lelkes Mihály

Munkatárs

Ovádi Noémi

Térképek, tervek