Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Budapest XXI. kerület, Csepeli Erőmű kerületi szabályozási terve

Helyi építési szabályzat 2010 Budapest XXI. kerület

A kb. 16,0 ha-os tervezési terület nagy része beépítésre szánt terület. Az FSZKT-ben a terület M keretövezetbe, valamint IP-ET és E-VE célzott területfelhasználási módú területbe tartozik.

A tervben meghatározásra került, hogy az erőmű meglévő (403 MWe) termelőkapacitásának bővítéseként egy korszerű, magas hatásfokú, ~430 MWe beépített villamos teljesítményű, gázturbinás kombinált ciklusú erőmű (Csepel III) létesítése milyen feltételek mellett lehetséges. Mindezek mellett fontos feladata volt a tervnek az erőmű építési telkei megközelíthetőségének, feltárásának a biztosítása (közterületek, magánutak), az építési helyek lehatárolása, valamint a védett épületállomány felülvizsgálata.

A telephely megközelítése közúton és vasúton egyaránt biztosított, a telephelyen több iparvágány is található, melyek az építkezés folyamán, amennyiben szükséges igénybe vehetőek szállítás céljából. A telephely közelében teherszállításra is alkalmas hajókikötő található, amely felhasználásával a nagyberendezések beszállítására lehetőség nyílik.

Az erőműi területek feltárását a Színesfém utca, Duna lejáró utca, Terelő utca biztosítja. Javasolt a Színesfém utca, Terelő utca közterületi kialakítása, valamint a Duna lejáró utca közterületi folytatásában magánút kialakítása. Ehhez kapcsolódóan szintén javasolt az Erőmű kapcsolóház utca magánútként való kialakítása is, mely így az előbb említett Színesfém utcával tud kapcsolatot teremteni, biztosítva így a terület körbejárhatóságát, kiszolgálását.
A terület központi részén kerülnek elhelyezésre a Csepel III. erőműi fejlesztés berendezései. A fővárosi rendeletben védett épület (egykori kazánház) a telek dél-keleti részén megtartásra kerül, az erőműi technológiákhoz kapcsolódva új funkciót kap, hasonlóan a gépterem épületéhez.

Az erőműi főépület magában foglalja a gázturbina - generátor - gőzturbina egységeket és segédberendezéseiket, valamint a hő hasznosító kazánt, mellettük a kiszolgáló berendezések elhelyezhetők, így biztosítva a komplex erőműi technológia közel egy helyen való megvalósíthatóságát.

A Duna–part melletti erdőterület északi részén közterület kialakítása javasolt, ahol buszforduló, valamint gyalogos és kerékpáros megközelíthetőséggel hajó (komp) kikötő létesíthető, amely erősítheti a jelenleg igen csak hiányos városközpont - Duna - part kapcsolatot a Színesfém utcán keresztül.

Településrendezés

Albrecht Ute irányító tervező
Szabóné Homa Anna
Rektor Árpád
Cseh András

Közmű

Fodor Sarolta
Román Péter
Istenes Attila
Pető László

Altervező

Hódos Jenő táv- és hírközlés
Adorjánné dr. Gyuricza Anna régészet
Máté Zsuzsanna épített örökség vizsgálata
Dr. Váczi Piroska épített örökség vizsgálata

Közlekedés

Lelkes Mihályné

Zöldfelület és Környezetvédelem

Pogány Aurél

Térképek, tervek