Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Dél-Budapest fejleszthetőségének városrendezési-közlekedési hatástanulmánya

Elemzések, kutatások 2008 Budapest

A belvárostól délre fekvő barnamezős területek Budapest egyik legjelentősebb fejlesztési tartalékát jelentik. Az elmúlt években itt kiteljesedő ingatlanpiaci folyamatok hatásainak összefüggéseinek feltárására és összegzésére először e tanulmány vállalkozott az FPH Főépítészi irodájának megbízásából, elemezve a  térségben megvalósuló és tervezett projekteket; bemutatva a város és a közlekedési rendszer kölcsönhatásait és meghatározva a közlekedési hálózatok területfejlesztéssel összehangolt ütemezését. A tanulmány feladata volt a településrendezési szerződések szakmai hátterének megteremtése is.
A vizsgálat a XI., XXI., IX. és XX. kerület Duna-menti területeinek azon részére terjedt ki, amelyek a településszerkezeti tervben városszerkezeti jelentőségű átalakuló területként összefüggő egységet képeznek. Ezt a 10 km2-es területsávot prioritást igénylő, területfejlesztő hatású és egyéb körirányú közúti elemek, valamint meglévő és tervezett sugárirányú kötöttpályás közforgalmú elemek hálózzák be.

A vizsgálatok igazolták, hogy a hatásterület hatalmas fejlesztési potenciállal rendelkezik. A terület majdnem teljes egészére a beépítés intenzitásának várható jelentős növekedését mutatták, mivel a jelenlegi sűrűségi mutatók itt még jelentősen elmaradnak a különböző tervekben rögzített lehetőségek felső értékétől. A hatályos tervek szerint a mai szintterület ötszörösét meghaladó szintterület-növekmény, 2,3 millió m2 helyett 14,0 millió m2 beépítés lehetséges; 26 000 lakás és 5,3 millió m2 irodatér épülhet fel, ami több, mint kétszerese a főváros korszerű irodaállományának.

Egyértelművé vált, hogy a közlekedési infrastruktúra ezt a terhelést nem képes elviselni: a közúthálózat nem terhelhető tovább, a közforgalmú hálózat pedig kapcsolati hiányokkal és minőségi problémákkal küzd. A közúthálózat távlatban is csak a tervekben lehetővé tett volumen 50%-ának forgalmát képes befogadni  -ennek kapacitása környezetvédelmi-városképi okokból nem növelhető.

A környezetvédelmi elemzések a Duna-parti területek felértékelődését mutatták, ami lehetőséget nyújt a város "zöld gyűrűjének" kiterjesztésére. Ezek azonban gyakran leromlott, kármentesítést igénylő területek. A közúti forgalom radikális növekedése mindenképpen a zaj- és légszennyezés fokozódását jelenti.
A középtávú ingatlanpiaci folyamatok elemzéséből azonban kitűnt, hogy a piaci kereslet jelentősen alulmúlja a kínálatot: az irodáknak és gazdasági létesítményeknek alig 30, a lakásoknak 60-70%-ára lesz kereslet. A várható funkcionális igények jelentősen eltérnek a fejlesztői szándékoktól, a legnagyobb anomália a lakások és irodák arányában van.

Mivel a településrendezési eszközök által biztosított volumen és a közlekedési hálózatok teherbírása, illetve a középtávon jelentkező valós igények között kiáltó ellentmondás feszül, nem kerülhető meg a probléma felvállalása, majd átfogó jogi, pénzügyi, városépítészeti és közlekedéspolitikai szempontokat figyelembe vevő megoldása. A tanulmány ennek híján városépítészeti torzók, a barnamezős területek közé foltszerűen ékelődő megújult zárványok létrejöttét valószínűsíti, amely a közlekedési infrastruktúra helyi túlterheléséhez vezet, és nem teszi lehetővé a városszerkezetileg kívánatos struktúrák kiépülését.

A helyzet kezelésére a dokumentumban számos felvetés szerepel: javaslat a hasonló térbeli helyzetű területek hasonló fejlesztési potenciáljának biztosítására (azonos szintterület-sűrűség); a funkcionális összetétel kiegyensúlyozása; a kerületi szabályozási tervekben szereplő szintterületi mutatók csökkentése; a modal split arány javítása; a településrendezés jogi és pénzügyi eszköztárának felülvizsgálata a beruházások révén keletkező többletérték közcélú elvonása érdekében. A tanulmány leszögezi, hogy a fenti elveken alapuló szabályozás is csak akkor lehet eredményes, ha az a teljes fővárosra bevezetett szisztéma szerint működik.

Településrendezés

Albrecht Ute irányító tervező
Baglyos Szabolcs
Dományi Bálint

Zöldfelület és Környezetvédelem

Dr. Nagy Katalin
Demeter Anna

Közlekedés

Gál Balázs
Pogonyi Ádám

Altervező

Közlekedés Kft.
COWI Magyarország Kft.
Vibrocomp Kft.
Mobilterv2000 Kft.

Térképek, tervek