Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Dunaharaszti Településfejlesztési koncepció

Településfejlesztési koncepció 2009 Dunaharaszti

A települések igen sokrétű társadalmi és gazdasági kapcsolatrendszerben működnek. Fontos, hogy a település meghatározza egyrészt helyét és szerepét ebben a kapcsolati rendszerben, másrészt világosan definiálja egyedi fejlődési irányát közép- és hosszú távon. A koncepció készítésének célja volt, hogy legalább középtávon (10-15 év) határozza meg a település társadalmi és gazdasági életének jövőjét, és programjavaslataival eszközrendszert adjon a fejlesztés megvalósításához.

A koncepció feladata, hogy a helyzetértékelésre építve meghatározza a település jövőképét megvalósító átfogó fejlesztési célokat, a város fenntarthatóságát és konkrét fejlesztési programok kidolgozásához szükséges prioritásokat, irányelveket. A fenntartható városfejlődés mindent átfogó tervezési megközelítést igényel. A kulcs a fenntartható fejlődés három pillére - a környezeti, társadalmi-kulturális és gazdasági fejlődés - kiegyensúlyozott figyelembe vétele. Alapvető fontosságú az is, hogy a fenntartható fejlődés tényezőit ne egymástól függetlenül, hanem hálózatként használjuk, hiszen a társadalom, a történelmileg kialakult termelési módok és a természet erős kölcsönhatása miatt a három pillér nem is kezelhető egymástól függetlenül.

Dunaharaszti település fejlesztését a település természeti-táji adottságai, hagyományos és alakuló üdülés-idegenforgalmi funkciója, a gazdasági területek lendületes fejlődése határozzák meg alapvetően.

A koncepció fejlesztési célkitűzései: Az élet minőségi szintjének emelése, a környezeti állapot javítása, a városnak megfelelő városközpont(ok) kialakítása, a térség üdülés-idegenforgalmi hagyományainak erősítése, rövidtávon a népesség helyben tartása, középtávon a népesség növekedése, lakásfejlesztési lehetőségek megteremtése, további munkahelyteremtés.

A fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi funkciók számára szükséges a területbiztosítás: településközpont, lakóterületek, üdülés-idegenforgalom, gazdasági (munkahelyi) területek, sport, rekreáció.

Városrendezés

Albrecht Ute irányító tervező
Szabóné Homa Anna
Rektor Árpád
Cseh András

Közmű

Halász Adrienn
Román Péter
Pető László

Régészet

Gróf Péter altervező
Gróh Dániel altervező

Közlekedés

Zöldfelület és Környezetvédelem

Pogány Aurél

Közreműködő

Corex Consulting Kft.
Atelier 80 Kft
UIArchitects Kft.
UILandscape Architects Kft.

Térképek, tervek