Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Építészeti ötletpályázat a Budapest-Ferencváros, Kvassay út menti terület városépítészeti kialakítására

Tervpályázat 2004 Budapest IX. kerület

Az építészeti ötletpályázat témája a budapesti rozsdaövezet és a Duna metsződésében elterülő ferencvárosi Duna-part beépítési struktúrájának kidolgozása volt. A terület érvényes szabályozási terve véleményünk szerint már kidolgozásakor elavult, új vízparti beépítési struktúrák kibontását nem teszi lehetővé, a korszerűtlen Dél-Pesti közlekedési hálózat elemeinek megerősítésével pedig hosszútávon a HÉV- és MÁV-vonalak szükséges korszerűsítését ellehetetleníti.

A pályamű a korszerűtlen szabályozási kereteket nem veszi figyelembe, így tudatosan eltér a pályázati kiírás elvárásaitól. A térség legfontosabb megoldandó feladatának észszerű és ütemezetten továbbfejleszthető kötöttpályás hálózat kifejlesztését tekinti, ehhez a meglévő városi szövet folytatásaképpen intenzív beépítésű vízpartokat rendel hozzá.

A partmenti sétány északnyugati irányban a jelenlegi VITUKI-tömbön keresztül egészen a nagy-Dunáig áttör, így megadja a lehetőségét egy folyamatos, akár a Boráros tértől a Kén utcai hídig tartó összefüggő parti zöldsávnak. A sétány egyenes vizuális rávezetést képez a Gellért-hegyre, a Soroksári Duna-ág szabályozott vízállásának köszönhetően a sétányt és a parti beépítések sávját mélyen benyúló mesterséges Duna-öblök tagolják.

A terület központjában, a Kvassay út és a parti gerincút csomópontjában a parti sétányhoz is kapcsolódó, határozott térfalakkal megfogott városias központi tér alakul ki. A vágóhídi csomópontnál jelenleg meglévő tömegközlekedési kényszerátszállóhely megszűnésével a városszerkezeti csomópont e térre helyeződik át.

A terv a Soroksári úti HÉV-nyomvonal felhagyását javasolja a Kén utca és a jelenlegi végállomás között és a HÉV vonalát a MÁV-vasútvonal mellé helyezi át. A megoldás három előnnyel jár:

  1. A Soroksári út nyugati oldalán a telkek közterületi kapcsolata javul és ez az egyébként jó adottságú területsáv fejlődését vonhatja maga után,
  2. a vasúttal párhuzamosan vezetett HÉV-vonal kedvező kitörési lehetőséggel bír a csepeli HÉV jelenlegi Duna-parti vonala felé, így a két gyorsvasúti vonal már a Lágymányosi hídtól délre kéregvezetésben egyesíthető (5-ös metró),
  3. a vasút és HÉV fonódása a szó fizikai és átvitt értelmében megindíthatja a budapesti kötöttpályás hálózatok egységes hálózattá való egyesülését, a közös pályahasználatot.

A tervezési terület tömegközlekedési feltárását a terület súlyvonalában végigfutó úton közlekedő, meghosszabbított 2-es villamos biztosítja. HÉV-megállók a Kén utcai hídnál és a Kvassay út - parti gerincút csomópontjában létesülnek.

Bár nem tartozik szorosan a tervezési területhez, a terv a Lágymányosi híd és a Soroksári út között új vasúti átmenőpályaudvar építésével számol, mely a Belváros közvetlen vasúti megközelítését az ország és Európa minden irányából a legrövidebb idő alatt biztosítja és a korszerűtlen fejpályaudvarok (Bp.-Déli, Bp.-Keleti, Bp.-Nyugati) jelenlegi pozícióját gyengíti.

A Bírálóbizottság a pályázati zárójelentés szerint a közlekedési hálózat "hibás kialakítása" és a "meglévő városszövet továbbépítése" miatt a tervet nem díjazta. A pályázaton résztvevő tervek közül e terv foglakozott egyedül a Dél-pesti kötöttpályás hálózat problémakörével és a töredékeiben meglévő zöldfelületi elemek egységes egésszé történő öszekapcsolásával.

Településrendezés

Dévai Zoltán
Zöldi Péter

Közlekedés

Szilágyi Tibor

Modellek

Térképek, tervek

Egyéb képek