Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Időrendben2019

Az Egészséges Budapest Program keretében a Budapest IV. ker. Károlyi Sándor Kórház fejlesztéséhez kapcsolódóan a kórház közlekedési kapcsolatainak fejlesztése

Koncepciótervek 2019 Budapest IV. kerület

A működő kórház jelentős átalakítással járó fejlesztésére kerül sor a következő években. A munka célja, hogy feltárja az egészségügyi létesítmény megközelíthetőségét, különösen mentőkkel történő elérhetőségét javító közlekedési beavatkozások lehetőségét, összhangban a környező területek infrastruktúra fejlesztési elképzeléseivel.

Bővebben

Smart Budapest Keretstratégia

Stratégiák, programok 2019 Budapest

A Smart Budapest Keretstratégia nem egy önálló szakági stratégia, hanem az érintett tématerületeken átívelő, horizontális dokumentum, amely alapelveket, tervezési szempontokat, célokat és intézkedési területeket határoz meg a Budapesten zajló tervezési folyamatok összehangolásának érdekében. A keretstratégia 6 fókuszterület és 11 alapelv mentén épül fel, és javaslatai is ebből a két aspektusból kerültek meghatározásra: egyrészt az egyes fókuszterületi célok megvalósítását szolgáló intézkedések, másrészt az egyes alapelvek érvényesítését szolgáló eszközök formájában. Ezek a javaslatok - a fókuszterületek és az alapelvek közötti szoros összefüggések következményeként - egymást kiegészítik és erősítik, illetve több esetben akár átfednek egymással. A javaslatok erősen fókuszálnak a városkormányzás szereplőinek (önkormányzatok és közszolgáltató szervezetek) feladataira. 809/2019.(V.29.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben