Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Kaposvár Településszerkezeti és Szabályozási Terv

Településszerkezeti terv 2006 Kaposvár

Térképek, tervek