Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Pápa (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Településszerkezeti terv 2002 Pápa

Pápa az Észak-Dunántúl jelentős történelmi múltú városa az 1990-es éveket megelőző évtizedekben - elsősorban az iparorientált gazdaságfejlesztés, valamint egyházi és polgárvárosi hagyományai miatt - viszonylag lassabban fejlődött.
Az elmúlt 10 év alatt azonban - az érvényes ÁRT alapján - dinamikus változások kezdődtek, megépült a 83. sz. főút a várost nyugatról elkerülő szakaszának I. üteme, új gimnázium és sportcsarnok létesült, megvalósult a kórház-rekonstrukció, megindult a várostest délnyugati irányú terjedése, lendületet vett a belváros rehabilitációja, és a közműhálózat fejlesztése.

A 2002-ben elfogadott Településszerkezeti Terv a városfejlesztés már megindult tendenciáit erősíti és fejleszti tovább az új jogszabályi és a megváltozott gazdasági-társadalmi környezetnek megfelelő kisebb változtatásokkal, módosításokkal az alábbi alapelveknek megfelelően:
- A történeti városszerkezet megtartandó, beleértve az úthálózatot, a tömbszerkezetet, a természetes mélyületeket és a "zöld" folyosókat is.
- Megőrzendő a város jellegzetes sziluettje, biztosítandó a beépítésre szánt és a természeti területek harmonikus átmenete.
- A várostest dél-nyugati, nyugati irányú bővítése preferált. A keleti oldalon,  elsősorban a Külső-Várkert fejlesztésével, rendezésével az idegenforgalmi és üdülési  potenciál aknázandó ki, alapozva a termálvíz felhasználására is.
- Munkahelyteremtésre a Pápai Ipari Park (volt szovjet laktanya területe) további gazdasági-, intézményi célú hasznosítása kínál lehetőséget.

Városrendezés

Bálizsné Nagy-Pál Anna
Koponyás Katalin

Közmű

Fleck Györgyné
Csillingh Gyuláné
Szabóné Hlatky Erzsébet
Pető László

Közlekedés

Széphegyi Balázs

Zöldfelület és Környezetvédelem

Pogány Aurél

Fotók

Térképek, tervek