Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Piliscsaba településszerkezeti terve

Településszerkezeti terv 2006 Piliscsaba

A BFVT Kft. által készített településszerkezeti terv 1999. március 26.-án került jóváhagyásra. Az azóta eltelt időben felmerült változtatási igények, valamint a jogszabályi változások miatt a terv több ízben módosult, legutóbb 2006-ban a 128/2006.(VII.10.) számú határozattal jóváhagyva.

Az elmúlt évszázadokban kialakuló Piliscsabán a mai napig két markáns területi egység különíthető el. Egyrészről a zömmel az országos közúthálózatra szervezett történelmi településmagra, az ehhez csatlakozó későbbi településszéli részekkel, másrészről az 1900-as évektől kiosztásra kerülő sajátos - eredetileg üdülési célú - erőteljesen hegyvidéki, illetve kertvárosias jegyeket hordozó Klotildligetre.

A történelmi településmag környezetében újabb településszerkezeti egységek alakultak ill. alakulnak még ma is (Csabagyöngye, Álom-völgy, Garancs-liget, Garancs-lejtő, Garancs-tető, Magdolna-völgy stb.), s így tovább tagolták, tagolják a települést.

A 2006-ban elfogadott településszerkezeti terv a településfejlesztés már megindult tendenciáit erősíti és fejleszti tovább, az időközben megváltozott jogszabályi és társadalmi - gazdasági környezetnek megfelelően. Az 1999-es terv készítése óta eltelt időben a 10-es út mentén fejlesztésre kijelölt központi vegyes és az oktatási terület hasznosítása, a kisebb településszerkezeti egységeket alkotó lakóterületek beépítése folyamatban van. Fontos feladat volt a település jellegzetes sziluettjének, szerkezetének és karakterének a megőrzése, biztosítani kellett a beépítésre szánt és a természeti területek harmonikus átmenetét.

A 2006-os településszerkezeti terv módosításának legfontosabb elemei az alábbiak voltak:
- Új lakóterületek kijelölése; az ún. "Szállás" területén II. ütem, "Garancslejtő", valamint a Vár utca menti területeken.
- Új lakóterület kijelölése tartalékterületként; az ún. "Álomvölgy" területén.
- Új központi vegyes (és településközponti vegyes) területek kijelölése; az ún. "Szállás" területén II. ütem, "Garancs-tető", "Iosephinum", Fő utca, Káposztás utca, valamint Vasút utca menti területeken.
- Új gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató) terület kijelölése fejlesztési és tartalékterületként.
Mindezek mellett új gyűjtőutak kijelölése, a meglévő temető melletti részen temető bővítése és a település több pontján közpark kijelölése volt fontos szerkezeti változás.

Településrendezés

Albrecht Ute irányító tervező
Kovács Krisztina
Szabóné Homa Anna

Közmű

Fleck Györgyné
Pető László

Régészet

Virágos Gábor altervező

Közlekedés

Zöldfelület és Környezetvédelem

Dr. Nagy Katalin

Térképek, tervek