Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Törökbálint, Napliget szabályozási terve

Helyi építési szabályzat 2009 Törökbálint

A tervezési terület Törökbálint keleti határán, Törökbálint - Budaörs közigazgatási határa mentén terül el. Keletről a budaörsi területek határolják, míg nem messze Budapest XI. és XXII. kerületei találhatóak, északi irányból a "Pistályi-hegyek" területe szegélyezi.
A területről, domboldali elhelyezkedése miatt jó látkép nyílik a Budai-hegyekre, amely adottság a beépítés számára és a telekalakítás szempontjából előnyként értékelhető.

A kiépítetlen infrastruktúrával rendelkező terület feltárása nyugati irányból, a Zöldfa utcán keresztül javasolt, ez az irány vezet Törökbálint központja felé. Keletről a megközelítés, a Törökbálint közigazgatási határánál lévő Veréb utca felől javasolt. Az úthálózat kialakításánál elsődleges szempont volt a terület lejtésviszonyainak a figyelembe vétele, a telekalakításnál a Budai hegyekre néző panoráma.

A környezetalakítási javaslat intenzív és lazább beépítésű kertvárosi lakóterület, Budaörs közigazgatási határa menti tömbben intézményterület kialakítását ábrázolja. 
A terv a terület keleti, a Budaörsön tervezett lakóterületi fejlesztéshez kapcsolódó részén intenzív beépítést, nagyobb méretű telkek kialakítását, azokon többlakásos épületek elhelyezését javasolja.

A terület déli határán húzódó teleksávban maximum négylakásos épületek elhelyezése javasolt, de itt telkenként csak egy épülettel.
A védettebb belső, kedvezőbb panorámával rendelkező tömbökben lazább beépítés indokolt. Itt a telkeken egy, ill. két lakás kialakítását javasolja a terv.
Ilyen léptékű lakóterület kijelölésével és a környezetében elhelyezkedő, már meglévő üdülő- és lakó területfelhasználási egységeket is figyelembe véve indokolt intézményterület kijelölése is.

Az intézményterületen elsősorban kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás helyezhető el, valamint az alapellátás keretében javasolt óvoda és bölcsőde elhelyezését is biztosítani.

Településrendezés

Albrecht Ute irányító tervező

Közmű

Fodor Sarolta
Román Péter

Régészet

Dr. Gyuricza Anna altervező

Közlekedés

Lelkes Mihályné

Zöldfelület és Környezetvédelem

Pogány Aurél

Táv - és hírközlés

Hódos Jenő altervező

Fotók

Térképek, tervek