Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Váci Greens irodaházzal kapcsolatos Külső út-, közmű- és kertépítészeti terv

Építési engedélyezési terv 2009 Budapest XIII. kerület

A tervezési terület a Váci út - Fiastyúk utca - Madarász Viktor utca - Föveny utca által határolt tömb, amelyet a Bence utca oszt ketté. A vonatkozó KSZT-vel összhangban 3 új irodaépület épül, amelynek a külső közlekedési kapcsolatait tartalmazza a terv.
Az engedélyes terv szerint a Fiastyúk utca teljes útfelülete átépül a Bence utcától a Madarász Viktor utcáig (2x2 sáv), valamint járda épül a tervezett projekt felőli oldalon.

A Madarász Viktor utca teljes keresztmetszetben átépül a Föveny utcától a Fiastyúk utcáig (3 sáv kialakítása), valamint a tervezett projekt felőli oldalon a járda épül a telekhatárig. Útkorrekcióra kerül sor a Fiastyúk utcai jelzőlámpánál és forgalomcsillapító küszöb épül a Föveny utcánál.
A Föveny utca egyirányúsításra kerül a Madarász Viktor utca irányába, és a tervezett projekt felőli oldalon járda épül.
A Bence utca vegyes forgalmú lesz teljes hosszában, faltól falig átépül a Föveny utca és a Fiastyúk utca között.
A Váci úton a tervezett épület előtti taxi öböl kerül kialakításra a jelenlegi külső forgalmi sáv helyén, a két végén szegélykorrekcióval lezárva.
Parkoló bejárat létesül irodaépületenként. A Föveny utcában a Váci út - Bence utca szakaszon egy bejárat kerül kialakításra, és két bejárat létesül a Madarász utcában a Fiastyúk és a Bence utca között.
A BFFH Közlekedési Ügyosztály közlekedési Hatósági Alosztálya 2010. februárban az építési engedélyt megadta, ami jogerőre emelkedett.

A fejlesztési program keretében, az engedélyezési terv részeként - a 314/2005. sz. Korm. rendelet értelmében - előzetes vizsgálati dokumentáció készült, melynek célja a környezetvédelmi hatóság számára tájékoztatást adni a projekt környezeti vonzatairól, a várható terhelésekről és a rendezés pozitív hatásairól a tervezési területre, illetve közvetlen környezetére, megkönnyítve ezzel a hatósági döntéshozatali eljárást. E munkarész, mely a rendelet 4. sz. mellékletében részletezett tartalommal, illetve annak kiegészítésével készült, a BFVT Kft., a Vibrocomp Kft. és a Tiba Studio Kft. együttműködésével jött létre.

Irányító tervező

Lelkes Mihály

Zöldfelület és Környezetvédelem

Tervező munkatárs

Varga Pál

Fotók