Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Hely szerintBudapest: XIII. ker., XIV. ker., X. ker., XVII. ker.

Rákos-patak és környezetének revitalizációja – Megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv

Tanulmányterv 2017 Budapest: XIII. ker., XIV. ker., X. ker., XVII. ker.

A megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv célja a kerékpárút fejlesztésén túl a patak és környezetére vonatkozó revitalizáció megtervezése. Nagy hangsúlyt fektet a patakpart élhetőségének javítására, a sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is és kiemelt figyelmet szentel a természetvédelmi és vízgazdálkodási kérdésekre, melyek hosszú távon meghatározzák a patak jövőjét. Ezenkívül a terv alapvető célja, hogy előkészítse a 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszakban, a patak környezetének fejlesztése, megújítása érdekében beadandó pályázatokat, amelyek komplex módon, több önkormányzat együttműködése által valósulnának meg. Az elkészült tanulmánytervnek megfelelően hamarosan megvalósul egy kerékpárút („ökoturisztikai folyosó”), ami katalizátora lehet a később revitalizációs, rekreációs fejlesztéseknek. 1024/2017.(06.21.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben