Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Tervműfaj szerintTanulmányterv

Ráckevei (Soroksári)-Duna menti területek tanulmányterve

Tanulmányterv 2018 Budapest: XX. ker., XXIII. ker.

A tanulmányterv célja, hogy egységes szempontok szerint vizsgálja az Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág Gubacsi-hídtól délre eső fővárosi szakaszát, kijelölje a lehetséges beavatkozási pontokat, és javaslatokat fogalmazzon meg a fejlesztési lehetőségekre a Ráckevei (Soroksári)-Duna felértékelése, turisztikai potenciáljának növelése, vízminőségének javítása és vízgyűjtő-gazdálkodási beavatkozások megfogalmazása, a vízhasználatok koordinálása érdekében.

Bővebben

Szilas-patak fejlesztése - Megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv

Tanulmányterv 2018 Budapest: IV. ker., XV. ker., XVI. ker.

A Szilas-patak fejlesztésének legfontosabb célja egy olyan komplex revitalizáció magalapozása, amely magában foglalja a patak természetes vízdinamikájának helyreállítását, a patak menti élőhelyek megóvását és a köztük lévő ökológiai kapcsolatok javítását, a vízpart menti gyalogos-kerékpáros útvonalak kialakítását, és az egész térség rekreációs fejlesztését. A revitalizáció időszerűségét egyrészt a betonmederrel ellátott szakaszok rossz állapota, másrészt a patakparti élőhelyek megóvása is sürgeti. Emellett a kerületi igényeknek megfelelően a revitalizációnál a patakpart jobb megközelíthetőségére, zöldfelületi fejlesztésére, sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is hangsúlyt kell fektetni.

Bővebben

Rákos-patak és környezetének revitalizációja – Megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv

Tanulmányterv 2017 Budapest: XIII. ker., XIV. ker., X. ker., XVII. ker.

A megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv célja a kerékpárút fejlesztésén túl a patak és környezetére vonatkozó revitalizáció megtervezése. Nagy hangsúlyt fektet a patakpart élhetőségének javítására, a sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is és kiemelt figyelmet szentel a természetvédelmi és vízgazdálkodási kérdésekre, melyek hosszú távon meghatározzák a patak jövőjét. Ezenkívül a terv alapvető célja, hogy előkészítse a 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszakban, a patak környezetének fejlesztése, megújítása érdekében beadandó pályázatokat, amelyek komplex módon, több önkormányzat együttműködése által valósulnának meg. Az elkészült tanulmánytervnek megfelelően hamarosan megvalósul egy kerékpárút („ökoturisztikai folyosó”), ami katalizátora lehet a később revitalizációs, rekreációs fejlesztéseknek. 1024/2017.(06.21.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben