Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Tervműfaj szerintTanulmányterv

Ráckevei (Soroksári)-Duna menti területek tanulmányterve

Tanulmányterv 2018 Budapest: XX. ker., XXIII. ker.

A tanulmányterv célja, hogy egységes szempontok szerint vizsgálja az Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág Gubacsi-hídtól délre eső fővárosi szakaszát, kijelölje a lehetséges beavatkozási pontokat, és javaslatokat fogalmazzon meg a fejlesztési lehetőségekre a Ráckevei (Soroksári)-Duna felértékelése, turisztikai potenciáljának növelése, vízminőségének javítása és vízgyűjtő-gazdálkodási beavatkozások megfogalmazása, a vízhasználatok koordinálása érdekében.

Bővebben

Szilas-patak fejlesztése - Megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv

Tanulmányterv 2018 Budapest: IV. ker., XV. ker., XVI. ker.

A Szilas-patak fejlesztésének legfontosabb célja egy olyan komplex revitalizáció magalapozása, amely magában foglalja a patak természetes vízdinamikájának helyreállítását, a patak menti élőhelyek megóvását és a köztük lévő ökológiai kapcsolatok javítását, a vízpart menti gyalogos-kerékpáros útvonalak kialakítását, és az egész térség rekreációs fejlesztését. A revitalizáció időszerűségét egyrészt a betonmederrel ellátott szakaszok rossz állapota, másrészt a patakparti élőhelyek megóvása is sürgeti. Emellett a kerületi igényeknek megfelelően a revitalizációnál a patakpart jobb megközelíthetőségére, zöldfelületi fejlesztésére, sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is hangsúlyt kell fektetni.

Bővebben