Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Hely szerintPápa

Pápa (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Településszerkezeti terv 2002 Pápa
Pápa (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Pápa az Észak-Dunántúl jelentős történelmi múltú városa felébredt Csipkerózsika-álmából. Az 1990-es éveket megelőző évtizedekben viszonylag lassabban fejlődő városban az elmúlt 10 év alatt dinamikus változások kezdődtek: megépült a 83. sz. főút a várost nyugatról elkerülő szakaszának I. üteme, új gimnázium és sportcsarnok létesült, megvalósult a kórház-rekonstrukció, megindult a várostest délnyugati irányú terjedése, lendületet vett a belváros rehabilitációja és a közműhálózat fejlesztése.

Bővebben