Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Hely szerintTörökbálint

Törökbálint, Napliget szabályozási terve

Helyi építési szabályzat 2009 Törökbálint
Törökbálint, Napliget szabályozási terve

Törökbálint - Budaörs közigazgatási határa mentén elterülő közel 16,0 ha nagyságú külterületi, a TTSZT-ben hétvégiházas üdülőterületbe sorolt beépítetlen terület nehezen illeszkedik a csatlakozó kistelkes mezőgazdasági és gazdasági területekhez. A terv készítésének célja volt a terület kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe való átsorolása, a beépíthetőség feltételeinek meghatározása, a szükséges közterületek

Bővebben