Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Tervműfaj szerintTanulmányterv

Ráckevei (Soroksári)-Duna menti területek tanulmányterve

Tanulmányterv 2018 Budapest: XX. ker., XXIII. ker.

A tanulmányterv célja, hogy egységes szempontok szerint vizsgálja az Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág Gubacsi-hídtól délre eső fővárosi szakaszát, kijelölje a lehetséges beavatkozási pontokat, és javaslatokat fogalmazzon meg a fejlesztési lehetőségekre a Ráckevei (Soroksári)-Duna felértékelése, turisztikai potenciáljának növelése, vízminőségének javítása és vízgyűjtő-gazdálkodási beavatkozások megfogalmazása, a vízhasználatok koordinálása érdekében.

Bővebben

Szilas-patak fejlesztése - Megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv

Tanulmányterv 2018 Budapest: IV. ker., XV. ker., XVI. ker.

A Szilas-patak fejlesztésének legfontosabb célja egy olyan komplex revitalizáció magalapozása, amely magában foglalja a patak természetes vízdinamikájának helyreállítását, a patak menti élőhelyek megóvását és a köztük lévő ökológiai kapcsolatok javítását, a vízpart menti gyalogos-kerékpáros útvonalak kialakítását, és az egész térség rekreációs fejlesztését. A revitalizáció időszerűségét egyrészt a betonmederrel ellátott szakaszok rossz állapota, másrészt a patakparti élőhelyek megóvása is sürgeti. Emellett a kerületi igényeknek megfelelően a revitalizációnál a patakpart jobb megközelíthetőségére, zöldfelületi fejlesztésére, sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is hangsúlyt kell fektetni.

Bővebben

Rákos-patak és környezetének revitalizációja – Megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv

Tanulmányterv 2017 Budapest: XIII. ker., XIV. ker., X. ker., XVII. ker.

A megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv célja a kerékpárút fejlesztésén túl a patak és környezetére vonatkozó revitalizáció megtervezése. Nagy hangsúlyt fektet a patakpart élhetőségének javítására, a sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is és kiemelt figyelmet szentel a természetvédelmi és vízgazdálkodási kérdésekre, melyek hosszú távon meghatározzák a patak jövőjét. Ezenkívül a terv alapvető célja, hogy előkészítse a 2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszakban, a patak környezetének fejlesztése, megújítása érdekében beadandó pályázatokat, amelyek komplex módon, több önkormányzat együttműködése által valósulnának meg. Az elkészült tanulmánytervnek megfelelően hamarosan megvalósul egy kerékpárút („ökoturisztikai folyosó”), ami katalizátora lehet a később revitalizációs, rekreációs fejlesztéseknek. 1024/2017.(06.21.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben

Budapest III. kerület, Lajos utca - Perc utca - Fényes Adolf utca - Timár utca által határolt terület városrendezési tanulmányterve

Tanulmányterv 2008 Budapest III. kerület
Budapest III. kerület, Lajos utca - Perc utca - Fényes Adolf utca - Timár utca által határolt terület városrendezési tanulmányterve

Budapest III. kerület területén elhelyezkedő tervezési területen az egykori tradicionális Goldberger Textílgyár megmaradt gazdasági épületei, és az elmúlt közel 200 évben az ezt kiegészítő egyéb gazdasági, kiskereskedelmi és lakó funkciójú épületek találhatóak.A tanulmányterv azzal a céllal készült, hogy a terület elaprózott tulajdoni telekhányadaival rendelkező tulajdonosok fejlesztési szándékait is figyelembe véve az egész tömbre vonatkozóan vizsgálja meg a fejlesztési lehetőségeket és adjon javaslatot a még jelenleg is döntően gazdasági - kereskedelmi terület távlati átalakulásának, szerkezeti változásainak rendezésére, beépítésére.

Bővebben