Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Komplexen a minőségi településfejlesztésért

Budapest

Referenciák / Hely szerintBudapest

Smart Budapest Keretstratégia

Stratégiák, programok 2019 Budapest

A Smart Budapest Keretstratégia nem egy önálló szakági stratégia, hanem az érintett tématerületeken átívelő, horizontális dokumentum, amely alapelveket, tervezési szempontokat, célokat és intézkedési területeket határoz meg a Budapesten zajló tervezési folyamatok összehangolásának érdekében. A keretstratégia 6 fókuszterület és 11 alapelv mentén épül fel, és javaslatai is ebből a két aspektusból kerültek meghatározásra: egyrészt az egyes fókuszterületi célok megvalósítását szolgáló intézkedések, másrészt az egyes alapelvek érvényesítését szolgáló eszközök formájában. Ezek a javaslatok - a fókuszterületek és az alapelvek közötti szoros összefüggések következményeként - egymást kiegészítik és erősítik, illetve több esetben akár átfednek egymással. A javaslatok erősen fókuszálnak a városkormányzás szereplőinek (önkormányzatok és közszolgáltató szervezetek) feladataira. 809/2019.(V.29.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben

Budapest Klímastratégiája

Stratégiák, programok 2018 Budapest

Budapest Klímastratégiája egy átfogó helyzetelemzést követően célokat és intézkedéseket fogalmaz meg, melyek elősegítik a város klímaváltozáshoz való adaptációját, mitigációját és a szemléletformálást. A stratégia fő célkitűzései: 2020-ig 6%-os, míg 2030-ig 15%-os CO2-kibocsátás csökkentés 2015-höz képest, valamint a klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás és felkészülés, továbbá a klímatudatosság erősítése a városvezetés és a városlakók körében. 348/2018.(IV.25.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben

Budapest környezeti állapotértékelése 2017

Környezeti állapotértékelés 2017 Budapest

A Fővárosi Önkormányzat, törvényi kötelezettségének megfelelően évről-évre elvégzi Budapest környezeti állapotértékelését, amely a környezeti elemekre vonatkozó, tényeken alapuló adatok összegyűjtésével, hosszabb távon nyomon követhető tendenciák felvázolásával igyekszik megállapításokat tenni. Az állapotértékelés a lakosság és a döntéshozók tájékoztatásán kívül ellátja Budapest Környezeti Programjának megvalósításának nyomon követését és megalapozza a következő környezeti program felülvizsgálatát. Az állapotértékelés folyamatosan csiszolt módszertanának, szakmai alaposságának köszönhetően már egy elismert, gyakran hivatkozott, mértékadó forrásként jelenik meg.

Bővebben

Budapest Környezeti Programja 2017-2021

Stratégiák, programok 2017 Budapest

Budapest Környezeti Programja célja a budapesti környezet védelme, állapotának javítása, valamint mindezzel összhangban a fővárosi fejlesztések környezeti szempontú megalapozottságának elősegítése. A Program meghatározza az elérni kívánt környezetvédelmi célállapotokat, azok elérése érdekében összefoglalja a teendő főbb intézkedéseket, különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint azok megvalósításának ütemezését. 1259/2017. (08.30.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben

Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója – Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója

Stratégiák, programok 2017 Budapest

A koncepció átfogó, rendszer-szemléletű kísérlet arra, hogy összefoglalja a zöldinfrastruktúrával kapcsolatosan felmerülő kormányzati, térségi, fővárosi, kerületi és társadalmi feladatokat, továbbá mérleget vonjon az elmúlt 10–15 év városfejlesztési történéseiből. A dokumentum Budapest zöldinfrastruktúráját érintő helyzetelemzése után hosszú távú koncepcionális célokat fogalmaz meg a zöldinfrastruktúra védelme, és fejlesztése, valamint a zöldfelület-gazdálkodás témakörében. 1255/2017.(VIII.30.) Főv. Kgy. határozat

Bővebben

Budapest környezeti állapotértékelése 2016

Környezeti állapotértékelés 2016 Budapest

A Fővárosi Önkormányzat, törvényi kötelezettségének megfelelően évről-évre elvégzi Budapest környezeti állapotértékelését, amely a környezeti elemekre vonatkozó, tényeken alapuló adatok összegyűjtésével, hosszabb távon nyomon követhető tendenciák felvázolásával igyekszik megállapításokat tenni. Az állapotértékelés a lakosság és a döntéshozók tájékoztatásán kívül ellátja Budapest Környezeti Programjának megvalósításának nyomon követését és megalapozza a következő környezeti program felülvizsgálatát. Az állapotértékelés folyamatosan csiszolt módszertanának, szakmai alaposságának köszönhetően már egy elismert, gyakran hivatkozott, mértékadó forrásként jelenik meg.

Bővebben

Budapest környezeti állapotértékelése 2015

Környezeti állapotértékelés 2015 Budapest

A Fővárosi Önkormányzat, törvényi kötelezettségének megfelelően évről-évre elvégzi Budapest környezeti állapotértékelését, amely a környezeti elemekre vonatkozó, tényeken alapuló adatok összegyűjtésével, hosszabb távon nyomon követhető tendenciák felvázolásával igyekszik megállapításokat tenni. Az állapotértékelés a lakosság és a döntéshozók tájékoztatásán kívül ellátja Budapest Környezeti Programjának megvalósításának nyomon követését és megalapozza a következő környezeti program felülvizsgálatát. Az állapotértékelés folyamatosan csiszolt módszertanának, szakmai alaposságának köszönhetően már egy elismert, gyakran hivatkozott, mértékadó forrásként jelenik meg.

Bővebben

Budapest környezeti állapotértékelése 2014

Környezeti állapotértékelés 2014 Budapest

A Fővárosi Önkormányzat, törvényi kötelezettségének megfelelően évről-évre elvégzi Budapest környezeti állapotértékelését, amely a környezeti elemekre vonatkozó, tényeken alapuló adatok összegyűjtésével, hosszabb távon nyomon követhető tendenciák felvázolásával igyekszik megállapításokat tenni. Az állapotértékelés a lakosság és a döntéshozók tájékoztatásán kívül ellátja Budapest Környezeti Programjának megvalósításának nyomon követését és megalapozza a következő környezeti program felülvizsgálatát. Az állapotértékelés folyamatosan csiszolt módszertanának, szakmai alaposságának köszönhetően már egy elismert, gyakran hivatkozott, mértékadó forrásként jelenik meg.

Bővebben

Budapest környezeti állapotértékelése 2013

Környezeti állapotértékelés 2013 Budapest

A Fővárosi Önkormányzat, törvényi kötelezettségének megfelelően évről-évre elvégzi Budapest környezeti állapotértékelését, amely a környezeti elemekre vonatkozó, tényeken alapuló adatok összegyűjtésével, hosszabb távon nyomon követhető tendenciák felvázolásával igyekszik megállapításokat tenni. Az állapotértékelés a lakosság és a döntéshozók tájékoztatásán kívül ellátja Budapest Környezeti Programjának megvalósításának nyomon követését és megalapozza a következő környezeti program felülvizsgálatát. Az állapotértékelés folyamatosan csiszolt módszertanának, szakmai alaposságának köszönhetően már egy elismert, gyakran hivatkozott, mértékadó forrásként jelenik meg.

Bővebben

Budapest környezeti állapotértékelése 2012

Környezeti állapotértékelés 2012 Budapest

A Fővárosi Önkormányzat, törvényi kötelezettségének megfelelően évről-évre elvégzi Budapest környezeti állapotértékelését, amely a környezeti elemekre vonatkozó, tényeken alapuló adatok összegyűjtésével, hosszabb távon nyomon követhető tendenciák felvázolásával igyekszik megállapításokat tenni. Az állapotértékelés a lakosság és a döntéshozók tájékoztatásán kívül ellátja Budapest Környezeti Programjának megvalósításának nyomon követését és megalapozza a következő környezeti program felülvizsgálatát. Az állapotértékelés folyamatosan csiszolt módszertanának, szakmai alaposságának köszönhetően már egy elismert, gyakran hivatkozott, mértékadó forrásként jelenik meg.

Bővebben